ตำบลนาหมอม้า
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ในอดีต มีชนกลุ่มน้อยอพยพมาจากเมืองยศ ประมาณ 5- 6 ครัวเรือนมาตั้งหมู่บ้านอยู่ติดลำเซบาย อยู่มาปีหนึ่งถูกน้ำท่วมเลยอพยพขึ้นมาตั้งหมู่บ้านใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และต่อมาก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งอพยพมาสมทบเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควร โดยมีการคัดเลือกผู้นำ คือ นายมูล อำมาต แต่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน ต่อมามีสัตว์ป่ามาทำลายต้นข้าวในนา ไม่มีใครกล้าปราบสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้ เพราะกลัวผิดผีจึงประกาศหาหมอมาปราบสัตว์ดุร้ายเหล่านั้น ในครั้งนั้นมีหมอผู้วิเศษ มีคาถาอาคมได้ขี่ม้ามาปราบสัตว์ร้ายโดยใช้หอก ใช้ดาบไล่ฟันสัตว์ร้ายเหล่านั้นมาตายที่ทุ่งนาริมห้วยด้านตะวันออกของหมู่บ้าน และชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า ห้วยนาหมอม้า และพร้อมกันขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาหมอม้า ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตำบลนาหมอม้าเรียกชื่อตามตำนานหมอปราบสัตว์ร้ายโดยขี่ม้ามาปราบ จึงขนานนามว่า ตำบลนาหมอม้า และมีกำนันคนแรก คือ ขุนอุดม และคนปัจจุบันคือ นายสำราญ สินวรณ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบและมีเนินสูง ๆ มีลำเซบายไหลผ่าน มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัดภูจำปา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,232 คน และจำนวนหลังคาเรือน 862 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.