ตำบลนายม
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนายม อยู่ในเขตปกครองของ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในอดีตที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับตำบลนาหมอม้า เมื่อ พ.ศ. 2538 ทางราชการได้แยกตำบลนายมออกจากตำบลนาหมอม้า ปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน เช่น ลำห้วยแดง ลำห้วยขาม ลำห้วยผีบ้า
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,310 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,138 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าขิด, ผ้าฝ้าย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สวนสาธารณห้วยยอดห้วยขาม
2. วัด 7 วัด 2 สำนักสงฆ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.