ตำบลกุดดินจี่
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลกุดดินจี่ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่แยกตัวออกจากตำบลเก่ากลอย ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนากลาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดดินจี่ หมู่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 3 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 4 บ้านหนองแต้ หมู่ 5 บ้านอาบช้าง หมู่ 6 บ้านทรายอุดม หมู่ 7 บ้านโนนสูง หมู่ 8 บ้านหม่าน หมู่ 9 บ้านศรีทองพัฒนา หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง หมู่ 11 บ้านร่องน้ำใส หมู่ 12 บ้านหนองโสน หมู่ 13 บ้านภูดินทอง หมู่ 14 บ้านหนองแต้เหนือ หมู่ 15 บ้านโนนบวร หมู่ 16 บ้านหม่านเหนือ หมู่ 17 บ้านทุ่งฝน หมู่ 18 บ้านกุดดินจี่ใต้ หมู่ 19 บ้านอาบช้างเหนือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบสูง อยู่ใกล้ภูเขามีลำห้วยไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,881 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
2. เทศบาลตำบลกุดดินจี่
3. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
4. สถานีอนามัย 2 แห่ง
5. วัดสว่างวนาราม
6. วัดป่ากุดดินจี่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.