ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เดิมขึ้นกับตำบลพระลับ และได้ทำการแบ่งเขตการปกครองจัดตั้งเป็นตำบลสำราญ โดยมีขุนสำราญเป็นผู้นำหมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายพื้นที่มาอยู่รวมกัน โดยตั้งชื่อหมู่บ้านให้เหมือนกับชื่อผู้นำคือบ้านสำราญและต่อเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก จำนวน 13 หมู่บ้าน พ.ศ.2528 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539

สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง ประมาณ 13 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนท่อน และ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,309 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,445 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา รับจ้างทั่ว ๆ ไป
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
2. วัดไตรครามบำรุง
3. วัดวิจารณ์สว่างโสภา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.