ตำบลพระยืน
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลพระยืน เป็นที่ตั้งของอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นกิ่งอำเภอพระยืน จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2519 โดยแยกการปกครองออกจาก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็นอำเภอ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 238 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 มีฐานะเป็นอำเภอวันที่ 1 มกราคม 2531

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นท้องทุ่งกว้าง มีภูเขาเล็กๆ อยู่ทางตะวันตก คือ ภูวัด ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารต่างๆ สายเล็ก ๆ ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินเค็ม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง และ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขามป้อม อ.พระยืน และ ต.ท่าศาลา อ.ญจาคี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2,172 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,433 คน แยกเป็นชาย 4,615 คน หญิง 4,720 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง, ใบหม่อน, เห็ด ,ทำผ้ากันสาด ค้าขาย,เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ีที่ว่าการอำเภอพระยีน
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระยืน
3.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอพระยืน
4.โรงพยาบาลอำเภอพระยีน
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระยืน
6.ธนาคารสเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7.เทศบาลตำบลพระยืน/อบต.พระยีน
8.พระยืนมิ่งมงคล (เหล่าพระยีนตะวันตก-ตะวันออก)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.