ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนทัน จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอภูเขียว จังหวัดขอนแก่น และอำเภอหนองเรือ แยกออกจากอำเภอภูเวียง เมื่อปี พ.ศ.2497 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนทัน หมู่ 2 บ้านโนนทัน หมู่ 3 บ้านหว้า หมู่ 4 บ้านหว้า หมู่ 5 บ้านเปือย หมู่ 6 บ้านนา หมู่ 7 บ้านกุดฉิม หมู่ 8 บ้านกุดฉิม หมู่ 9 บ้านห้วยม่วง หมู่ 10 บ้านร่องสมอ หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด หมู่ 12 บ้านโนนทันน้อย หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ 14 บ้านร่มเย็น

สภาพทั่วไปของตำบล :
ที่ตั้ง
ตำบลโนนทันมีพื้นที่อยู่ห่างจากที่การอำเภอหนองเรือ 800 เมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 52 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน
หมู่ที่ 3 บ้านหว้า หมู่ที่ 4 บ้านหว้า
หมู่ที่ 5 บ้านเปือย หมู่ที่ 6 บ้านนา
หมุ่ที่ 7 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 บ้านกุดฉิม
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 บ้านร่องสมอ
หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านโนนทันน้อย
หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 14 บ้านร่มเย็น

สภาพทางสังคม
- โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ศรช.) 1 แห่ง
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 3 แห่ง (กรมศาสนา)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 9 แห่ง
- สำนักสงฆ์ 3 แห่ง

การสาธารณสุข

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,827 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 8,867 คน แยกเป็นชาย 4,398 คน หญิง 4,469 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โนนทัน
2. สถานีอนามัยบ้านนาเปือย
3. สถานีอนามัยบ้านหว้า
4. โบสถ์จัดสว่างอารมณ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 โทร : 0-4344-3240

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.