ตำบลน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลน้ำพอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอน้ำพอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำพองประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 32.4176 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,261 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.93 ของพื้นที่ออำเภอน้ำพอง แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่2 บ้านน้ำพอง หมู่13 บ้านหายโศก หมู่15 บ้านหินกอง และพื้นที่บางส่วนของหมู่4 บ้านหินกอง

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นพื้นที่เนินสลับพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำพอง และมีคลองส่งน้ำชลประทาน ของกรมชลประทาน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,198 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,069 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก จักสาน ขนมต่างๆ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัด/สำนักสงฆ์ 15 แห่ง
2.ที่ทำการอบต.น้ำพอง
3.ที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำพอง
4.สถานีอนามัยประจำตำบล
5.โรงเรียนประถม 6 แห่ง มัธยม 2 แห่ง
6.ฝายชลประทานขนาดใหญ่ 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.