ตำบลสะอาด
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสะอาด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 ชาวบ้านส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองอำเภอน้ำพอง ซึ่งประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านสะอาด หมู่2 บ้านหนองเรือน้อย หมู่3,12 บ้านนาศรี หมู่4 บ้านโคกสว่าง หมู่5 บ้านหนองอ้อ หมู่6,14 บ้านโนนดงมัน หมู่7 บ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่8,9,11,13 บ้านคำบง หมู่10 บ้านดงเค็ง
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่สวนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยเสือเต้น ไหลผ่านหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 82 ตร.กม. หรือประมาณ 51,250 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,974 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,564 คน แยกเป็นชาย 4,775 คน หญิง 4,795 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก การเกษตร ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โนนเมืองเพ็ก
2.องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด
3.สถานีอนามัยบ้านคำบง บ้านนาศรี
4.หนองจาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.