ตำบลพังทุย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
พ่อแสนศาลาเดิมมีภูมิลำเนาที่บ้านขามใหญ่ พ่อแสนศาลเป็นครวญช้างเพื่อตระเวนคล้องช้างป่านำมาฝึกเป็นช้างบ้านเพื่อใช้งานพ่อแสนศาลามีญาติชื่อพ่อเมืองแมน ได้มาคล้องช้างในเขตป่าห้วยเสียวติดกับป่าเขาสวนกวางและป่าดงมูล ได้ช้างป่ากลับไปบ้านขามหลายเชือกได้มาหยุดพักที่บริเวณกุดพังทุยในปัจจุบัน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารธรรมชาติ หนองน้ำบริเวณนี้เรียกว่ากุด วันหนึ่งพ่อแสนศาลาได้นำช้างกินหญ้าซึ่งเป็นช้างตัวเมีย(ช้างพัง) หางด้วน (ห่างทุย) ช้างพังเกิดเชือกพันขาตกกลิ้งหนองน้ำกุดกลางตายเรียกว่า "บ้านกุดพังทุย"
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบบางส่วน และเป็นเนินเขา พื้นที่ใช้เป็นที่ทำกิน และอาศัยอากาศร้อนชื้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองคุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,394 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 7,431 คน แยกเป็นชาย 3,633 คน หญิง 3,798 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดสมศรีบ้านกุดพังทุย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.