ตำบลหนองโก
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลกระนวนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอน้ำพอง ต่อมาได้แยกเป็นกิ่ง อ.กระนวน เมื่อ 1 มกราคม 2491 โดยเลือกดอนหลักเมือง (ดอนปู่ตา) เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอฯ มีนายประยุทธ เมืองครุฑเป็น หัวหน้ากิ่งคนแรก ต่อมา 2500 ได้แยกตำบลเป็น 7 ตำบล ได้เป็นอำเภอตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอน 55 ลว.22 ก.ค.2501 ปัจจุบันเป็นตำบลมี 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล 6 หมู่บ้าน(ม.1,2,6,7,10,11) เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542 เนื้อที่ 377 กม.

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 34,188 ไร่ หรือประมาณ 85.47 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2,802 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,865 คน แยกเป็นชาย 5,097 คน หญิง 4,768 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดป่าชัยมงคล
2.วัดศรีสว่าง
3.หนองใหญ่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร : 0-4325-2213

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.