ตำบลบ้านฝาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านฝาง เมื่อประมาณ 70 ปีเศษมาแล้ว มีชาวบ้านนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ได้อพยพมาหาพื้นที่ทำกิน โดยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใกล้ป่าฝาง ต่อมาก็มีชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านฝาง" และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันตำบลบ้านฝางอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านฝาง หมู่ 2 บ้านหัวหนอง หมู่ 3 บ้านคำมืด หมู่ 4 บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 6 บ้านหนองแวงคู หมู่ 7 บ้านศรีภูธร หมู่ 8 บ้านป่าชาติ หมู่ 9 บ้านชัยเจริญ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 51.76 ตร.กม. มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ราบลุ่มสลับกันไป ดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองโน และ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,518 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 7,740 คน แยกเป็นชาย 3,996 คน หญิง 3,744 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด เลี้ยงโค
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ้านฝาง
2. วัดพัฒนสีลา
3. หนองทุ่งใหญ่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.