ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลน้ำอ้อม คนกลุ่มแรกที่อพยพมาอยู่มาจากอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากหนีน้ำท่วม ซึ่งล้นมาจากแม่น้ำชี ซึ่งขณะนั้นยังไม่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ในการกักเก็บน้ำ มีคนบางกลุ่มที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี และเนื่องจากสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านมีน้ำล้อมรอบทุกด้าน ซึ่งภาษาอีสานเรียกคำว่าล้อมรอบว่า อ้อม เพราะเหตุนี้เองจึงใช้ชื่อว่า "ตำบลน้ำอ้อม" ปัจจุบันตำบลน้ำอ้อมอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 2 บ้านตอกเกี้ย หมู่ 3 บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 4 บ้านกุดจาน หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 บ้านหนองซา หมู่ 7 บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 8 บ้านส่างทิพย์

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,797 คน และจำนวนหลังคาเรือน 961 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.น้ำอ้อม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.