ตำบลหินตั้ง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหินตั้ง แยกออกจากตำบลบ้านลาน เมื่อปี พ.ศ.2524 ในระยะแรกที่แยกมามีจำนวน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหินตั้ง หมู่ 2 บ้านโคกก่อง หมู่ 3 บ้านหนองฮี หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว หมู่ 5 บ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ 6 บ้านโนนทอง หมู่ 7 บ้านหินลาด หมู่ 8 บ้านสว่าง หมู่ 9 บ้านนาโน หมู่ 10 บ้านแก่นคำ หมู่ 11 บ้านโคกก่อง

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งน้ำ ดินเป็นดินร่วน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านไผ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาโพธิ์ กิ่ง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,765 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 7,816 คน แยกเป็นชาย 2,968 คน หญิง 3,167 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หินตั้ง
2. วัด 8 แห่ง
3. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร : 043-211830,043-418162

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.