ตำบลหัวหนอง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหัวหนอง เดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ต้นหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านในตำบล เรียกกันว่า "ชลประทานหัวหนอง" ชาวบ้านจึงนำมาตั้งชื่อว่า "ตำบลหัวหนอง" ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวหนอง หมู่ 2 บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 บ้านหนองนาวัว หมู่ 4 บ้านโนนข่า หมู่ 5 บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ 6 บ้านโนนไผ่

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 24.79 ตร.กม. หรือประมาณ 16,343 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านไผ่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนแดง กิ่งอ.โนนศิลา และ ต.หนองน้ำใส จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,010 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด คน แยกเป็นชาย 1,892 คน หญิง 1,970 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ทอผ้าไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หัวหนอง
2. วัดบูรณสิทธิ์ (พระเจ้าใหญ่ผือบัง)
3. จิตรกรรมฝาผนังวัดสนวนวารีพัฒนาราม
4. วัดสดาราษฎรวราราม
5. วัดป่าฟ้าระงึม
6. วัดป่าสามัคคีธรรม
7. โบสถ์ 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.