ตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ต.เมืองพล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อ.พล ประชาชนส่วนใหญ่ พูดภาษาไทยอิสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตปกครองของ อ.พล ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านชาด, หมู่ที่ 2 บ้านตำแย, หมู่ที่ 3 บ้านทับบา, หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง, หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา, หมู่ที่ 6 บ้านหันใหญ่, หมู่ที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม, หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง, หมู่ที่ 9 บ้านโนนเหม่น, หมู่ที่ 10 บ้านหันใหญ่แม่เอีย, หมู่ที่ 11 บ้านชาดอำนวย

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยหนองอยู่ทั่วไป ลักษณะดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ประมาณ 29.25 ตร.กม. หรือประมาร 18,281 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ และ ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหันโจด และ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,277 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,307 คน แยกเป็นชาย 3,121 คน หญิง 3,186 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ค้าขาย แปรรูปอาหาร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.
2. สถานีอนามัย ต.เมืองพล
3. วัดศรีบุญเรือง
4. โรงเรียนบ้านหันใหญ่
5. โรงเรียนบ้านชาด
6. โรงเรียนบ้านหญ้าคา
7. โรงเรียนบ้านทับบา
8. ภูดิน บ้านหันใหญ่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.