ตำบลโคกสง่า
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกสง่า เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลเมืองพล เมื่อปี พ.ศ.2468 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแกมน หมู่ 2 บ้านคูขาด หมู่ 3 บ้านหนองบะ หมู่ 4 บ้านหนองแวงกลาง หมู่ 5 บ้านหนองมน หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ หมู่ 7 บ้านโนนพริก หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 บ้านโคกสง่า หมู่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่สูงต่ำสลับกัน ดินเป็นดินร่วนปนทราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลอมคอม อ.พล จ.ข่อนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ข่อนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,233 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,268 คน แยกเป็นชาย 3,140 คน หญิง 3,128 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 6 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
4. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
5. สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
6. ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสง่า * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า 179 หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสง่า

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.