ตำบลโนนข่า
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนข่า เดิมขึ้นอยู่กับ ต.หนองมะเขือ และได้แยกออกเป็น ต.โนนข่า เมือปี พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี กำนันคนแรก คือ กำนันระดม รุจิเกียรติกำจร ปัจจุบัน คือ กำนันประมวล ดอนมุงคุณ รวมมีกำนันปกครองจนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 คน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ มีการปกครองแยกออกเป็น 9 หมู่บ้าน สาเหตุที่ชื่อตำบลโนนข่า เพราะว่าบ้านโนนข่าซึ่งหมู่บ้านหนึ่ง ในตำบลโนนข่ามีประชากร และจำนวนครัวเรือนมากที่สุด

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.โนนข่า มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับด้วยที่ราบลุ่มเป็นบางตอน มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่โดยทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,396 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,309 คน แยกเป็นชาย 3,132 คน หญิง 3,177 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำว่าวขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
2. วัดคลองธรรมาธิการาม
3. วิทยาลัยการอาชีพพล
4. ภูดิน (โนนาวเอ่)
5. อบต.โนนข่า
6. วัดชลขันธ์ (หลวงปู่พระสุเมโธ)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนข่า * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น Tel 0-4333-9114 ,0-4341-4285

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โนนข่า

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.