ตำบลโนนทอง
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนทอง เดิมขึ้นกับตำบลคอนฉิม อำเภอชนบท ปี พ.ศ.2480 มีขุนเดชเป็นนายอำเภอ ในปีนั้นได้แบ่งพื้นที่อำเภอชนบท โดยนำพื้นที่ตำบลคอนฉิมไปขึ้นกับกาปกครองกับอำเภอพล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2492 มีนายเวียง สระครสินธ์ เป็นนายอำเภอพล ได้แยกตำบลคอนฉิม ให้พื้นที่การปกครอง 7 หมู่บ้าน และแบ่งพื้นที่ตำบลแวงน้อยให้อีก 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2515 แยกบ้านโพนทองไปขึ้นตำบลท่านางแมว ตำบลโนนทองมาขึ้นกับกิ่งอำเภอแวงใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แบ่งเขตการปกครองตำบลโนนทอง ตั้งเป็นโนนสะอาด ปัจจุบันตำบลโนนทองมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มผสมที่ดอน ทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มติดน้ำชี ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม และถ้ามีน้ำหลากจะเกิดความเสียหาย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นป่าเสื่อมโทรม เป็นที่สาธารณประโยชน์ มีเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นภูเขาขนาดเล็ก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 5,627 คน แยกเป็นชาย 2,872 คน หญิง 2,755 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทอผ้าไหม เลี้ยงไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โนนทอง
2. สถานีอนามัย
3. แหล่งหินตัดภูคอกม้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง :
ที่อยู่ : 247 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 Tel.0-4321-4112

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.