ตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ พ.ศ.2441 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอพล พ.ศ.2514 เดือนมิถุนายน ตำบลแวงน้อยเป็นกิ่งอำเภอแวงน้อย พ.ศ.2518 วันที่ 8 สิงหาคม ยกฐานะเป็นอำเภอแวงน้อยที่ทำการอยู่บริเวณ หมู่12 ปัจจุบันตำบลแวงน้อยมี 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 3 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.จำนวน 10 หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,862 ไร่ (39.78 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางน้อยกว่า 180-200 เมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลอมคอม และ ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ละหานนา และ ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ1,499 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,865 คน แยกเป็นชาย 3,288 คน หญิง 3,577 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
2.โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล 2 แห่ง
4.วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แวงน้อย * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย หมู่ 4 ถนนชัยภูมิ-เมืองพล ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร : 0-4349-9226, โทรสาร : 0-4349-9533

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แวงน้อย

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.