ตำบลก้านเหลือง
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลก้านเหลือง เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา นายจันทร์โครต นายพรานล่าสัตว์จากจังหวัดมาหาสารคามได้ออกล่าสัตว์ ได้พบพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและทำมาหากิน จึงได้ชวนญาติพี่น้องอพยพมาตั้งบ้านใหม่และมีบางส่วนอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นก้านเหลืองใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะที่ตั้งว่าบ้านก้านเหลือง ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลแวงน้อย อำเภอพล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2516 ตำบลแวงน้อยแยกตัวเป็นอำเภอแวงน้อย บ้านก้านเหลืองได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนทอง และ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,404 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,989 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า จักสาน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ก้านเหลือง
2. วัดจุมพล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.