ตำบลโนนธาตุ
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนธาตุ เดิมชื่อว่า "กุดพันธาตุ" ขึ้นตรงกับอำเภอโนนทองหลาง ต่อมาได้ทำการตั้งตำบลขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่พระยาณรงค์ได้มาเยี่ยมโนนยายชี เมื่อได้พิจารณาแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อว่า "บ้านโนนธาตุ" และมีพระธาตุโนนยายชีเป็นเนินดินที่สูงและมีแม่ชีมานั่งภาวนาที่ยอดเนินดังกล่าว เมื่อแม่ชีเสียชีวิตลงก็ได้เกิดจอมปลวกมีลักษณะยอดแหลมคล้ายกับธาตุขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระธาตุขึ้น โดยมีชื่อว่า พระธาตุโนนยายชี ครอบจอมปลวกดังกล่าว ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกอก หมู่ 2 บ้านสำราญน้อย หมู่ 3 บ้านสว่าง หมู่ 4 บ้านสำราญ หมู่ 5 บ้านโนนแต้ หมู่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ 7 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ 9 บ้านโนนธาตุ หมู่ 10 บ้านชาด หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,092 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 5,669 คน แยกเป็นชาย 2,537 คน หญิง 2,651 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม งานฝีมือ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โนนยายชี
2. กู่บ้านโคกสูง
3. วัด 6 แห่ง
4. โรงเรียน 7 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทร : 0-4345-6200-3

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.