ตำบลดอนดู่
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลดอนดู่ เดิมแยกออกมาจากตำบลคึมชาดเมื่อปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแวงยาว หมู่ 2 บ้านหนองแสง หมู่ 3 บ้านโนนท่อน หมู่ 4 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ 5 บ้านดอนดู่ หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 บ้านหัวหนองแวง หมู่ 8 บ้านหนองบัวลอง หมู่ 9 บ้านกุดหว้า หมู่ 10 บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ 11 บ้านป่าหวาย

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นท้องนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,770 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 8,307 คน แยกเป็นชาย 4,083 คน หญิง 4,022 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ และช่าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ดอนดู่
2. โคกภูกดิน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.