ตำบลนางิ้ว
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนางิ้ว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านนางิ้ว หมู่2 บ้านนาง้อง หมู่3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่4 บ้านแสงสว่าง หมู่5 บ้านดงเย็น หมู่6 บ้านขามป้อม หมู่7 บ้านนาโพธิ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนางิ้วมีเนื้อที่ประมาณ 68,326 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูง ใกล้ภูเขาเหมาะสำหรับการทำไร่ ทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ข่อนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสุข อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,205 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 5,550 คน แยกเป็นชาย คน หญิง คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักทำเกษตรกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียน 6 แห่ง
2.ศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญบ้านนางิ้ว
3.วัด 7 แห่ง
4.สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 294 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทร : 0-4335-8036

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.