ตำบลบ้านโคก
กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านโคก เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอมัญจาคีรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ตำบลบ้านโคก จึงได้มาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคก หมู่ 2 บ้านโสกนาดี หมู่ 3 บ้านโคก หมู่ 4 บ้านนายาว หมู่ 5 บ้านโสกใหญ่ หมู่ 6 บ้านโนนคูณ หมู่ 7 บ้านโคก หมู่ 8 บ้านโคกสง่า หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 10 บ้านหนองชมภู หมู่ 11 บ้านนาวิลัย

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 35.01 ตร.กม. หรือประมาณ 21,882 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศเหนือเป็นที่ราบสูงติดภูเขา และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ซับสมบูรณ์ และ ต.โพธิ์ไชย กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาแพง กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ซับสมบูรณ์ กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,902 คน และจำนวนหลังคาเรือน 624 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
2. สำนักงานเทศบาลตำบล
3. สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
4. สถานีอนามัย
5. สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาแดง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.