ตำบลบ้านแฮด
กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
จากคำบอกเล่าผู้สูงอายุว่าแต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก ผุ้มาก่อตั้งหมู่บ้านคนแรกชื่อ "พ่อขุนภิรมย์" ได้บุกเบิกเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยใกล้หนองน้ำ อยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ มีสัตว์จำพวก "แฮด" หรือ "แรด" ลงมากินน้ำที่หนองแห่งนี้ ซึ่งแปลกมากเพราะไม่มีสัตว์ชนิดอื่นๆ ลงมากินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้เลย ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านจึงขนานนามว่า ซำแฮด หรือ แฮด

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอ 28 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 59 ตร.กม. มีสภาพกายภาพเป็นที่เนินสลับที่ราบ และมีแม่น้ำชีไหลผ่านบางส่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,095 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
2.วัดป่าขามเปี้ย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.