ตำบลโนนศิลา
กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมแยกมาจากตำบลเปือยใหญ่ อำเภอบ้านไผ่ และยกฐานะบางส่วนเป็นเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา มีหมู่บ้านในปกครอง 7 หมู่บ้าน (สังกัดเขตการปกครองของเทศบาล 5 หมู่บ้าน) ในปี 2546 ทุกหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลาทั้งหมด

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา ส่วนที่สูงเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และหม่อน ฤดูน้ำหลากจะไหลบ่าลงยังที่ราบลุ่มอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นประจำ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โนนแดง กิ่งอ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,007 คน เป็นชาย 497 คน เป็นหญิง 510 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและหาของป่า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการกิ่ง อ.โนนศิลา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.