ตำบลหนองปลาหมอ
กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองปลาหมอ แต่เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอเปือยใหญ่ ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตำบลเปือยใหญ่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ออกมาเป็นตำบลหนองปลาหมอ สาเหตุที่ชื่อตำบลหนองปลาหมอ เพราะบ้านหนองปลาหมอเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางของตำบล ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อว่าหนองตาหมอ ที่เกิดจากหมอยาโบราณได้เดินทางมาขายยาโบราณบริเวณหนองน้ำใกล้หมู่บ้าน และได้ล้มป่วยเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ณ หนองน้ำใกล้หมู่บ้านชาวบ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าหนองตาหมอ ต่อมาเรียกเพี้ยนตามที่ชาวบ้านถนัดว่า "ตำบลหนองปลาหมอ" มาจนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.56 ตร.กม. หรือประมาณ 18,478 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนแดง และ ต เปือยใหญ่ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวงนางเม้า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,687 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองปลาหมอ
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัดอัมพวัน
4. วัดศิริธรรมมงคล
5. วัดอรัญญวาส
6. วัดสระบัวรอง
7. ดอนปู่ตา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.