ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
อดีต เมื่อ พ.ศ.2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้นำกองทัพไทยปราปรามพวกฮ่อซึ่งก่อความไม่สงบในเขตมณฑลลาวพวนบริเวณล้านช้าง หลังจากที่ได้ปราบพวกฮ่อเป็นที่เรียบร้อยได้เกิดกรณีพิพาท ร.ศ.122 (พ.ศ.2436) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นโดยมีหลักการว่าไม่ให้ไทยมีกำลังทหาร ภายในรัศมี 25 กิโลเมตร บนฝั่งขวาฟากตะวันตกของแม่น้ำโขง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงได้ทรงย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน ซึ่งตึ้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย มาทางใต้ ไปถึงบ้านเดื่อหมากแข้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 ซึ่งพระองค์ท่านเห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม และบริเวณนี้มีบ้านร้างเรียกว่า บ้านหมากแข้ง เพราะมีต้นหมากแข้ง (มะเขือพวง) ใหญ่ต้นหนึ่ง บริเวณใกล้เคียงที่สร้างวังของกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดมัชฌิมาวาส มีโนนอยู่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "โนนหมากแข้ง" มีเจดีย์ศิลาแดง มีสัณฐานดังกรงนกเขาตั้งอยู่ที่โน้นเป็นเจดีย์ก่อคร่อมตอหมากแข้งใหญ่ นัยว่ามีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึ่งจึงมาเป็นชื่อตำบลในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหมากแข้ง ปัจจุบันเป็นตำบลซึ่งเป็นเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 50 ชุมชน เป็นศูนย์รวมของสถานที่ราชการต่างๆของจังหวัด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดตอ่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 154,686 คน เป็นชาย 76,642 คน เป็นหญิง 78,044 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สวนสาธารณะหนองประจักษ์
2.สวนสาธารณะหนองสิม
3.ศาลากลางจังหวัด
4.วัดมัชฌิมาวาส และวัดโพธิสมภรณ์
5.ทุ่งศรีเมือง
6.กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
7.ศาลเจ้าปู่ย่า
8.ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุดรธานี
9.ศาลเทพารักษ์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.