ตำบลโนนสูง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนสูงแยกออกจากตำบลบ้านตาด ซึ่งในพื้นที่ของตำบลมีเขตการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล 6 หมู่บ้าน และในเขต อบต. จำนวน 7 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนมากจะเป็นโรงงานและสถานที่ราชการ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านจั่น ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองไผ่ ต.เสอเพลอ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,680 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,707 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บผ้า รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านอุดร
2.ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
3.สถานีตำรวจทางหลวง
4.สถานรับเลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
5.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6.สถานีทดลองพืชไร่
7.ที่ทำาการเกษตรเศรษฐกิจเขตที่ 4
8.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสูง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง บ้านข้าวสาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสูง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.