ตำบลผักตบ
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลผักตบ จัดตั้งตำบลขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 โดยแยกออกจากตำบลโพนงาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านผักตบ หมู่ 2 บ้านผักตบ หมู่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ 4 บ้านหนองกอบง หมู่ 5 บ้านนาฮัง หมู่ 6 บ้านป่าก้าว หมู่ 7 บ้านกะพี้ หมู่ 8 บ้านหนองแห้ว หมู่ 9 บ้านหนองแห้ว หมู่ 10 บ้านผักตบ หมู่ 11 บ้านดอนแคน หมู่ 12 บ้านป่าก้าว หมู่ 13 บ้านผักตบ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลผักตบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอหนองหาน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาม่วง, อุ่มจาน กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคาม จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองไผ่, หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,762 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,070 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงโค-กระบือ ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ผักตบ
2. วัดสระมณี
3. วัดป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณ
4. วัดป่าศิลาอาสน์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.