ตำบลหนองหลัก
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองหลัก เดิมขึ้นอยู่กับตำบลไชยวาน จนกระทั่งปี พ.ศ.2510 จึงได้แยกออกเป็นตำบลหนองหลัก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไชยวาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหลัก หมู่ 2 บ้านหนองแคน หมู่ 3 บ้านสะงวย หมู่ 4 บ้านนาปู หมู่ 5 บ้านหัวหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองอิอู หมู่ 7 บ้านสะงวย หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 บ้านนากลาง หมู่ 10 บ้านหนองแดงชัยมงคล

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ หนองหลัก หนองยาง มีลำห้วยผ่านเชื่อมโยงไปตามพื้นที่ตำบล จำนวน 3 สาย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพนสูง, ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองเม็ก, พังงู อ.หนองหาน และ ต.โนนทองอินทร์, ค้อใหญ่ กิ่ง อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,688 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,680 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองหลัก
2. วัดจำปาสีหราช
3. วัดโพธิ์ศรี
4. หนองหลัก
5. หนองยาง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.