ตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านดุง เดิมขึ้นอยู่กับ อ.หนองหาน ปี พ.ศ.2502 ได้แยกเป็นกิ่ง อ.บ้านดุง ซึ่งตั้งอยู่ ต.บ้านดุง และประชาชนรู้จักดี ต.บ้านดุง จึงเป็นตำบลหนึ่งของ อ.บ้านดุง ปัจจุบันมี 15 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปของ ต.บ้านดุง เป็นที่ราบ มีพื้นที่ทำนาเกลือ 30% ทำสวนยางพารา 10% ทำไร่ทำนา 50% อีก 10% เป็นห้วย หนองน้ำ ป่าสาธารณะ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านจันทน์ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอวังทอง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาไหม ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 16,345 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,615 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ อุตสาหกรรมเกลือต้ม, เกลือตาก
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อ่างเก็บน้ำวังพระองค์
2. ที่ทำการ อบต.
3. สถานีอนามัยสระแก้ว
4. แหล่งอารยธรรมบ้านดุงใหญ่
5. นิคมอุตสาหกรรมเกลือต้ม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.