ตำบลนาพู่
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาพู่ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2356 ตำบลนาพู่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเพ็ญ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่, หมู่ที่ 2 บ้านหัวสาย, หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขียน, หมู่ที่ 4 บ้านป่าก้าว, หมู่ที่ 5 บ้านหลวง, หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง, หมู่ที่ 7 บ้านกิ่ว, หมู่ที่ 8 บ้านดอนหมากแก้ว, หมู่ที่ 9 บ้านดงมะไฟ, หมู่ที่ 10 บ้านดอนแตง, หมู่ที่ 11 บ้านม่วง, หมู่ที่ 12บ้านนาพู่, หมู่ที่ 13 บ้านดอนยาง, หมู่ที่ 14 บ้านหลวง, หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ตาก

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเชียงหวาง อำเภดเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,040 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,787 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำน้ำตาลโตนด ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.นาพู่
2. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 2 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
4. สถานีอนามัยตำบล
5. สถานีตำรวจชุมชน
6. วัด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.