ตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิมเขตพื้นที่ตำบลเตาไหขึ้นอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญมีจำนวน 17 หมู่บ้าน และต่อมานายไพ พังพี ขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนาพัง ได้เป็นแกนนำที่จะคิดแยกหมู่บ้าน ตำบลเพื่อสะดวกต่อการปกครอง จึงได้ประชุมผู้ใหญ่บ้านที่จะรวมเข้าเป็นตำบลเตาไห ได้ทำเรื่องขอแยกตำบลต่อทางส่วนราชการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2528 แล้วได้รับอนุมัติเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2529

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาคำ อ.บ้านดุง และต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สุมเส้า ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,123 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,174 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
2.เจดีย์ผีปู่ด่างช้างตะโนด ย่าขาว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.