ตำบลนายูง
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนายูงเดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ต่อมาได้แยกตัวออกจาก อ.น้ำโสม มาเป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของ อ.นายูง ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นตำบลที่มีป่าไม้ และภูเขาล้อมรอบ ส่วนราชการตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ห่างจากหมู่บ้านประมาณสามร้อยเมตร และเป็นเขตรอยต่อระหว่าง อ.สังคม จ.หนองคาย และเขตอ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,543 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,094 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำไร่มันสำปะหลัง, ทำสวนอ้อย และทำไร่ข้าวโพด
อาชีพเสริม ทำกล้วยตาก, ทอผ้า, และทำข้าวเม่า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเทพสิงหาร มีหลวงปู่เครื่อง อันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวอุดร
2. วัดป่านาคำน้อย เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีป่าไม้เบญจพรรณนับร้อยไร่
3. น้ำตกยูงทอง อันสวยงามและวิจิตรตระการตา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.