ตำบลนาม่วง
กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาม่วง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคาม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาม่วง หมู่ 2 บ้านดอนค้อ หมู่ 3 บ้านดอนม่วง หมู่ 4 บ้านโนนสา หมู่ 5 บ้านโคกกลาง หมู่ 6 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ 8 บ้านเชียงกรม หมู่ 9 บ้านโนนทรายฟอง หมู่ 10 บ้านวังแสง หมู่ 11 บ้านโนนแสวง หมู่ 12 บ้านโนนสา หมู่ 13 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 14 บ้านเชียงกรม

สภาพทั่วไปของตำบล :
ประชาชนตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายตามถนน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพนงาม, ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.อุ่มจาน กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคาม จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยสามพาด กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคาม จ.อุดรธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,243 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,055 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
2. ห้วยน้ำออก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.