ตำบลกกทอง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลกกทอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยกระทิง หมู่ 2 บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 3 บ้านกกทอง หมู่ 4 บ้านกกทอง หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาสลับที่ลุ่มระหว่างร่องภูเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,290 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.กกทอง
2. วัดโพนสว่าง
3. วัดป่าห้วยฮ่อม
4. วัดศรีชมพู
5. วัดป่าบ้านสวนกล้วย
6. วัดป่าสุวรรณาราม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.