ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลธาตุ ชื่อของตำบลได้มาจาก ชื่อวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอเชียงคาน ชื่อว่า "วัดพระธาตุ" เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงคาน ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านธาตุ หมู่ 2 บ้านธาตุ หมู่ 3 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 4 บ้านห้วยหินซา หมู่ 5 บ้านห้วยพอด หมู่ 6 บ้านผาพอด หมู่ 7 บ้านสงเปือย หมู่ 8 บ้านผลกลางดง หมู่ 9 บ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่ 10 บ้านโนนภูเขาทอง หมู่ 11 บ้านสงเปือย หมู่ 12 บ้านธาตุพัฒนา หมู่ 13 บ้านห้วยพอด หมู่ 14 บ้านธาตุ หมู่ 15 บ้านธาตุ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 160 ตร.กม. หรือประมาณ 100,000 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีสองรัก, น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาแขม อ.เมือง และ ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,443 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,438 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดป่าเทพอาทรนิมิต
2. วัดพระธาตุ
3. วัดโพนสว่าง
4. วัดอ้อมแก้ว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ : 0-4285-4034, โทรสาร : 0-4285-4034

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.