ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเหล่ากอหก เดิมแยกออกจากตำบลแสงภาเมื่อปี พ.ศ.2530 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก เมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนาแห้ว ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเหล่ากอหก หมู่ 2 บ้านเชื่อม หมู่ 3 บ้านนาลึ่ง หมู่ 4 บ้านนาผักก้าม หมู่ 5 บ้านนาเจริญ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 20.5 ตร.กม. หรือประมาณ 11,860 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นที่ลาดชัน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศใต้ ติดต่อ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปลาป่า อ.ภูเรือ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,002 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เหล่ากอหก
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด 5 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.