ตำบลห้วยส้ม
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลห้วยส้ม ได้ชื่อมาจากลักษณะของลำน้ำหรือลำห้วยที่มีรสเปรี้ยว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูกระดึง มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยส้ม หมู่ 2 บ้านน้อยมีชัย หมู่ 3 บ้านน้อยสะพานยาว หมู่ 4 บ้านห้วยไผ่ หมู่ 5 บ้านซำบ่าง หมู่ 6 บ้านหนองตูม หมู่ 7 บ้านผาฆ้อง หมู่ 8 บ้านโนนสะอาด หมู่ 9 บ้านโนนงาม หมู่ 10 บ้านห้วยก่องข้าว

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 65 ตร.กม. หรือประมาณ 40,747 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเป็นบางส่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตาดข่า กิ่ง อ.หนองหิน และ ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,652 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,723 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ห้วยส้ม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.