ตำบลสีกาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสีกายเดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ในปี 2525 จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลสีกายมี 8 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสีกายอยู่ห่างจากอำเภอเมืองหนองคาย 20 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร หมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสวย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,508 คน และจำนวนหลังคาเรือน 785 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
2. สถานีอนามัยตำบลสีกาย
3. ลำน้ำโขง
4. วัดบ้านจอมแจ้ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.