ตำบลหนองหัวช้าง
อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหัวช้าง ประกาศจัดตั้งตำบลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2522 โดยแยกมาจากตำบลดอนหญ้านาง ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรเจริญ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 2 บ้านท่าศรีชมชื่น หมู่ 3 บ้านหนองกุง หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 บ้านนาซาว หมู่ 6 บ้านนาทอง หมู่ 7 บ้านปากคลอง หมู่ 8 บ้านนาล้อม หมู่ 9 ้บ้านโนนสง่า หมู่ 10 บ้านโพนแก้ว หมู่ 11 บ้านศรีประมวล

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 94.41 ตร.กม. หรือประมาณ 59,006 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสงครามในส่วนทางทิศใต้ และเป็นที่ดอนในส่วนทางทิศเหนือ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพรเจริญ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีสำราญ, ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,619 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,400 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชัพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนยางพารา ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองหัวช้าง
2. วัดเกาะแก้ว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.