ตำบลป่าแฝก
อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่าแฝก แยกออกมาจากตำบลพรเจริญ เมื่อปี พ.ศ.2535 ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรเจริญ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ 2 บ้านปรารถนาดี หมู่ 3 บ้านไชยศรี หมู่ 4 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 5 บ้านศรีมงคล หมู่ 6 บ้านศรีวิชัย หมู่ 7 บ้านศรีเจริญ

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหไญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพรเจริญ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชุมพร อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,991 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ป่าแฝก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.