ตำบลจุมพล
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโพนพิสัยเป็นตำบลที่เก่าแก่ และเป็นที่ตั้งของเมืองโพนพิสัย โดยตั้งเมืองโพนพิสัยคือตำบลจุมพลขึ้นเมื่อ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ร.ศ.95 (พ.ศ.2419) โดยมีหลวงศรีมหาพรมดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองคนแรก และมีการปกครองของเจ้าเมืองต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับลำแม่น้ำโขง มีจุดผ่อนปรนชายแดนกับประเทศลาว มีปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยว
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วัดหลวง, ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหลวง กิ่งอ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 19,820 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,348 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดมณีโคตร
2. ต้นแหล่งน้ำโครงการโขงชีมูล
3. สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล จุมพล :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล จุมพล

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.