ตำบลโซ่
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโซ่ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโซ่พิสัย ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโซ่ หมู่ 2 บ้านอ่างทอง หมู่ 3 บ้านสามเหลี่ยม หมู่ 4 บ้านโนนชาด หมู่ 5 บ้านไทรงาม หมู่ 6 บ้านโนนภูดิน หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 บ้านห้วยทราย หมู่ 9 บ้านท่าสวาท หมู่ 10 บ้านโนนมันปลา หมู่ 11 บ้านหนองตะไก้ หมู่ 12 บ้านห้วยสงคราม หมู่ 13 บ้านหนองเอี่ยน หมู่ 14 บ้านท่าหลี่ หมู่ 15 บ้านทรายทอง หมู่ 16 บ้านอีสานพัฒนา หมู่ 17 บ้านโนนศรีสง่า

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและเนินสลับกันไป ดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินลูกรังผสม สภาพอากาศร้อนชื่นในฤดูฝน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เหล่าทอง, ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาดี กิ่ง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,126 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,007 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ทำประมง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย
2. สถานีตำรวจ
3. โรงพยาบาลโซ่พิสัย
4. วัด 13 แห่ง
5. ถ้ำเต่า
6. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
7. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.