ตำบลพระพุทธบาท
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลพระพุทธบาท ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีเชียงใหม่ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพระบาท หมู่ 2 บ้านสะพานพุทธ หมู่ 3 บ้านโคกซวก หมู่ 4 บ้านไทยเจริญ หมู่ 5 บ้านวังน้ำมอก หมู่ 6 บ้านลุมพินี หมู่ 7 บ้านไทรงาม หมู่ 8 บ้านปุดดู่ หมู่ 9 บ้านห้วยช้างเผือก หมู่ 10 บ้านห้วยไฮ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.5 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีที่ราบบางส่วนตามแนวแม่น้ำโขง ดินเป็นดินลูกรังปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ด่านศรีสุข กิ่ง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,758 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,357 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดหินหมากเป้ง
2.รอยพระพุทธบาท
3.น้ำตกถ้ำเต่า
4.ทัศนียภาพตามลำแม่น้ำโขง
4.วัดหินหมากเป้ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.