ตำบลเซกา
อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเซกา เป็นตำบลที่เก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 145 ปี คำว่าเซกา ประวัติมีว่า มีผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อจันทรโคตร อพยพมาจากบ้านซาง เสาะหาที่ทำกินใหม่ มาถึงที่แห่งหนี่งเป็นที่ราบลุ่มอันสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำมากมายจึงได้บอกข่าวนี้แก่ญาติพี่น้อง ผู้คนทั้งหลายจึงอพยพมาอยู่ ณ บริเวณแห่งนี้ ผู้คนจึงเอาไซ (เครื่องมือจับปลาพื้นเมือง) ลงไปดักปลาตามลำห้วย ได้ปลามากมายจนขนไม่ไหวจึงต้องเทปลาทิ้งไว้บนฝั่ง มีอีกามากินปลาที่ชาวบ้านทิ้งไว้ คนจึงเรียกบ้านนี้ว่า "บ้านไซกา" ต่อมาเพี้ยนเป็น"เซกา" ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศานาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเซกา ปัจจุบันประกอบด้วยหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมถึงเป็นบางส่วน พื้นที่ทั้งหมดจำนวน 85.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวอำเภอเซกา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.น้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ซาง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.หนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,733 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,798 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 20 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง
4. ที่ว่าการอำเภอเซกา
5. ที่ทำการเทศบาลตำบลศรีพนา
6. ที่ทำการ อบต. เซกา
7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเซกา
8. ไปรษณีย์อำเภอเซกา
9. โรงพยาบาลเซกา
10. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.