ตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากคาด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากคาด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากคาด หมู่ 2 บ้านหนองมุม หมู่ 3 บ้านมวลชน หมู่ 4 บ้านปากคาด หมู่ 5 บ้านห้วยคาด หมู่ 6 บ้านท่านาคูณ หมู่ 7 บ้านท่าสวรรค์ หมู่ 8 บ้านเวินโดน หมู่ 9 บ้านห้วยไม้ซวด หมู่ 10 บ้านโนนยาง หมู่ 11 บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ 12 บ้านห้วยก้านเหลือง หมู่ 13 บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ 14 บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 15 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ 17 บ้านเมืองทอง หมู่ 18 บ้านสามพาดพัฒนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำโขง และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,640 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,128 หลังคาเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเกษตรสมบูรณ์
2. วัดถ้ำจ้องวนาราม
3. วัดป่าราษฎร์อินแปลง
4. วัดโพธิ์ศรีสร้อย
5. วัดมงคลชัยราม
6. วัดสระแก้ว
7. วัดสว่างอุทิศ
8. วัดสามัคคีธรรม
9. วัดสุทธิวนาราม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.