ตำบลโนนศิลา
อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนศิลา แยกการปกครองออกจากตำบลปากคาด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2528 และต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนชัยศรี หมู่ 2 บ้านดอนเมืองใหม่ หมู่ 3 บ้านโนนเสถียร หมู่ 4 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 5 บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 6 บ้านโนนทรายทอง หมู่ 7 บ้านชัยพร

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน สภาพดินเป็นดินปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาดง, ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ และ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากคาด อ.ปากคาด และ ต.บ้านต้อน กิ่งอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,217 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 7 แห่ง
2. โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
4. ส่วนราชการทั้งหมดในอำเภอปากคาด
5. หนองมุม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.