ตำบลนาดง
อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาดง เดิมขึ้นอยู่กับเขตการปกครองตำบลโนนศิลา ต่อมาแยกเขตการปกครองออกเป็นตำบลนาดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 1 มกราคม 2524 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน และภายหลังได้ตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหนาทึบ เรียกว่า ป่าดง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักในการทำนา จึงเรียกรวมว่า "ตำบลนาดง" ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากคาด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไร่ หมู่ 2 บ้านโนนสำราญ หมู่ 3 บ้านนาดง หมู่ 4 บ้านนาดงน้อย หมู่ 5 บ้านโสกบง หมู่ 6 บ้านชัยเจริญ หมู่ 7 บ้านดาลบังบด หมู่ 8 บ้านห้วยมะยม
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน เหมาะสำหรับทำไร่ ทำสวน ที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่ประมาณ 65% และส่วนที่เหลือเป็นที่ลุ่มไร่ในการเกษตร (ทำนา)
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านต้อน กิ่ง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองยอง อ.ปากคาด และ ต.นาทับไฮ กิ่ง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านต้อน, โพนแพง กิ่ง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,714 คน เป็นชาย 1,876 คน เป็นหญิง 1,838 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเทพนิมิตรดาลบังบด
2. อ่างเก็บน้ำห้วยมะยม
3. อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ
5. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
6. วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.